Vyžiadajte si aktuálny cenník
na plakety Classic a Piccolo
na našej e-mailovej adrese:


e-mail: symbolika@symbolika.sk
Sme nízkonákladová výroba.
Plakety vyrábame už od 1 ks.
Plakety nemusia byť nutne identické,
v každej plakete môže byť iný text (Cena obce, Cena starostu,
Za dlhoročnú prácu ...) dokonca aj iné logo.
Konečná cena sa odvíja od celkového počtu plakiet.